תעשייה ביטחונית במרכז הארץ- מחלקת מבדקים תחום תוכנה