תעשייה ביטחונית במרכז הארץ- צוות הנדסת תוכנה לתחזוקת ציוד