תעשייה ביטחונית במרכז הארץ- שילובים ותשתיות טלמטריה