תעשייה ביטחונית בצפון הארץ – איש אבחון חריגות צב"ד