תעשייה ביטחונית בצפון הארץ-מהנדסי פיתוח מערכות בדיקה