תעשייה ביטחונית בצפון הארץ- מהנדס/ת אלגוריתמי הטסה