תעשייה ביטחונית בצפון הארץ- פיתוח תכן דיגיטלי מערכות עתירי הספק FPGA