תמיכה הנדסית במערכות בדיקה (צב"דים) – UUT

תמיכה הנדסית במערכות בדיקה כוללת תמיכה מקיפה לכל תהליך פיתוח הצב"ד הכוללת: כתיבת מפרט TRD, הובלת פעילות מבדק חומרה ותוכנה, הובלת פעילות מבדק חומרה בלבד, הובלת פעילות מבדק תוכנה בלבד, התנעת תהליך רכש לפריט, הכנת מסמכים רלוונטיים למבדק וקטלוגם, ביצוע שכפול למבדק, עדכון תכן חומרה, טיפול באובסוליט, תמיכה באינטגרציה וחקר תקלות במבדקים, מסירת מבדק ללקוח, תכן צמות והעברת ידע בנושא בדקים.

לימוד של ה-UUT

שירות התמיכה ההנדסית של פנדה טק כולל לימוד של כל החומר הרלוונטי לביצוע אותה פעילות, לרבות הכרת התכן החשמלי של ה-UUT, הבנת הפונקציונליות של ה-UUT והכרת הסביבה המבצעית שלו.
ביצוע סקר לאישור במידת הצורך, אישור הסקר על ידי המוביל מטעם מפעל מלמ וביצוע עדכונים במידת הצורך עד לקבלת תג שמיש.

מעורבים בתהליך התנעת הרכש לפריט

פנדה טק מעורבת, על פי הדרישה גם לתהליך הרכש לפריט, תהליך הכולל: פתיחת דרישת רכש, קבלת המוצר והעברתו ללקוח או למחסן. העברת תיק מוצר, ניהול מענה לשאלות הספק והרכש, ליווי הרכש עד להוצאת הזמנה, ובמקרה הצורך גם טופס יצרן יחיד ואחריות לקידום הרכש מקצה לקצה עד להוצאת הזמנה ועדכוני הדרישה וההזמנה לפי הצורך.

הפתרונות נוספים שלנו