אפיון מערכת

פנדה טק עוסקת במידול של הרבדים השונים בהנדסת המערכת בסוגים שונים של מודלים. המודלים מבוססים על השפות UML, SYSML או גישות אחרות כגון DODAF וכו'. העקרון המנחה בכל הוא התאמה של שפת המודלים לשפה הקיימת אצל הלקוח. אנחנו ננסה להיצמד למוכר והידוע ולא לנסות ללמד את העובדים שפה חדשה ולא מוכרת, כי אז ניתקל בהתנגדויות רבות.

הבעיה הקיימת בשוק עם אפיוני מערכת

הנדסת מערכת מבוצעת לרוב על ידי כתיבת מסמכי Word על מנת להגדיר את המערכת. הבעית המרכזיות בשיטה זו: חוסר קישוריות בין ארכיטקטורת המערכת לדרישותיה, חוסר קשר בין תהליכי המערכת המבצעיים לדרישות (הדרישות נכתבות ללא קורלציה לתהליכים המבצעיים), חוסר ניתוח עומק של הדרישות – כיוון שאין כלי לראות את מערכות הקשרים הסבוכות בין הדרישות עצמן ויש חוסר ביכולת לשמור קשר בין דרישות מבצעיות לדרישות הנדסיות מערכתיות.

בארגונים רבים קיים חסר בשימוש חוזר ברכיבי מערכת. המונח שימוש חוזר מקובל בעיקר בתחום התוכנה. השימוש במודלים הנדסיים מאפשר לתכנן מערכות מורכבות וקווים עסקיים שלמים (מערכות חוצות פרויקטים) כולל שימוש ומאפשרת שימוש חוזר ברכיבים הנדסיים כבר ברמת הנדסת המערכת. שימו לב שהיום השימוש החוזר מתרחש רק ברמת התוכנה, חומרה וקושחה. קיים חסר אמיתי בשימוש חוזר בשלב הנדסת המערכת.

דוגמא: אם ארגון מפתח מערכת נשק מסויימת וכל לקוח מקבל נגזרת מסויימת של מערכת זו, היינו רוצים שיהיו לנו מודלים מוכנים לכל רכיב מערכת ואז רק נצטרך לבצע שילוב של רכיבי תכנון קיימים ולא להתחיל כל פעם מאפס.

מודל הנדסת המערכת כולל הגדרה של:

ארכיטקטורת המערכת (רכיבי המערכת החדשים), שימוש חוזר ברכיבים קיימים בארגון, שימוש חוזר בשירותים קיימים, הגדרת דרישות של כל רכיב (פונקציונאליות, לא פונקציונאליות וסוגים נוספים), הפקת מסמכי האפיון והניתוח ואינטגרציות עם כלי ניהול דרישות נפוצים – Doors IBM, Team System במידה ויש צורך לחבר דרישות מערכת לארכיטקטורת המערכת.

הפתרונות נוספים שלנו