בדיקות תוכנה ומערכת

בדיקות תוכנה ומערכת עלו כדרישה של גופי ביטחות במשרד הביטחון, כדרישה לשילוב גוף בדיקה באופן עצמאי מהפיתוח. הבדיקה כוללת: ביצועי ניטור של מערכות הבטיחות, בדיקות בטיחות של תוכנה וביצוע עבודה בזמן גישה למידע ואמצעים מבצעיים.

למה קבוע בדיקות אינו מספיק טוב?

בואו ניקח לדוגמה מקרה שעשוי לקרות: בדיקות המערכת והתוכנה מבוצעות על ידי גוף פיתוח כאשר גוף הפיתוח מחויב ליעדים עסקיים למטרותיה. גוף הפיתוח נקרא להצלחה – לבדוק את המערכת מבצעת את המשימה, הוא לא אימת כי דברים שלא אמורים להתרחש מתרחשים – שגיאה שהיא קריטית ביותר במערכות קריטיות על מנת לשמור על המערכת.

 

יתרונות השירות בדיקות תוכנה ומערכת לארגונים

  • צוות מפתח עצמאי (ללא אינטרסים עסקיים ושיקולים של פיתוח) בדגש על דרישות הלקוח
  • דגש בלתי מתפשר על בטיחות
  • בחינה של נתיבים קריטיים במערכת
  • עלייה משמעותית בכיסוי המסלולים הנומינלי
  • הגישה לבדיקה ואבחון היא שונה ועצמאית מהיצרן
  • נקודות בתהליך הפיתוח מעורבות צוות הבדיקה החיצוני

הפתרונות נוספים שלנו