הבטחת איכות וביקורות

פתרון הבטחת האיכות של פנדה טק במיקור חוץ הינו פתרון עיסקי כלכלי מועיל לארגונים מתקדמים – הארגון אינו מחזיק מנהל קבוע על כל ההוצאות הישירות והנלוות ובכך יוצר חסכון כלכלי וחסכון במצבת כוח האדם.

פיתרון חסכוני למגזר הביטחוני

לארגון יש איש מקצוע מוביל בתחום האיכות אשר מלווה, מבצע ומוביל את נושאי האיכות של הארגון ומשמש כגורם המקצועי המוביל בחברה. מהנדסי האיכות של פנדה טק מביאים איתם ידע מקצועי רחב במערכות וגופים גדולים מורכבים ומשלבים מניסיונם בתעשיות שונות ובחברות שונות בדגש על תעשיות ביטחוניות גדולות.

הליווי הרציף של מנהל האיכות מטעם פנדה טק מביא לטיפול שוטף ועקבי במערכת האיכות של הארגון ובליווי עובדי הארגון בנושאים השוטפים. המומחים של פנדה טק בעלי סווג בטחוני גבוה ובכך ומתאפשרת כניסתם לארגונים בטחוניים וביצוע משימות איכות גם בגופים סגורים יחסית.

במסגרת השירותים שאנו מספקים בנושא הבטחת איכות ניתן למצוא: בניית מערכת איסוף, ניטור, מעקב וניתוח תקלות, בניית והקמת תשתיות איכות, מיפוי תהליכי הארגון, הכנת הוראות עבודה פשוטות מובנות וקריאות, הכנת תרשימי תהליכים, הכנת/עדכון ספר נהלים, כתיבת/עדכון מדריך איכות, הגדרת והפעלת בקרת איכות וביקורת קבלה, הכנת טפסים ומסמכים נדרשים, בקרת שינויים הנדסיים, ביצוע מבדקי ספקים וקבלני משנה עד הסמכה, הדרכות אנשי הארגון והשותפים לאיכות רציפה, ניהול ועדות שינויים ואי התאמות, הגדרת מדדים ובקרות, הגדרת ממשקי עבודה (ספק לקוח פנימי) ושירותים רבים נוספים.

הפתרונות נוספים שלנו