הנדסת מערכת – Model Based System Engineering

פנדה טק מספקת שירותי הנדסת מערכות למערכות מורכבות במספר דיסציפלינות. פנדה טק מספקת שירותי הנדסת מערכות מורכבות לתעשיות הביטחוניות כבר למעלה מ-15 שנים, וגיבשה מתודולוגיה ייחודית לעבודה עם ארגונים ביטחוניים.

מודלי עבודה מתקדמים

לפנדה-טק ניסיון רב בהנדסת מערכות מורכבות בתחום האוויוניקה והמערכות האווירו-מכניות ובכלל זה מערכות הכוללות שילוב של חומרה, תוכנה, מכניקה, הידראוליקה ועוד. לחברה ראייה כוללת במערכות גדולות בדגש על System of Systems (SOS), ומספקת את שירותיה במספר מודלי עבודה המותאמים לצרכי הלקוח:

  • מודל ייעוץ ללקוח
  • מודל שירותים מקרוב – אנשי פנדה-טק מבצעים את העבודה בתוך הארגון עצמו ומהווים צוות הנדסי המנוהל בתוך אתר הלקוח.
  • מודל שירותים מרחוק – אנשי פנדה-טק מספקים שירות באמצעות עבודה באתרי החברה ומספקים את תוצריהם ללקוח במועדים מוסכמים על פי תכולות עבודה מוסכמות מראש.

הנדסת מערכות – מענה לכל צורך

החברה מספקת מענה להנדסת מערכות בתחומים הבאים: הנדסת מערכות כוללת של System Of Systems.
מעבדות אינטגרציה – תכנון והקמה של מעבדות שילובים (SIL) System Integration Labs.
בדיקות מערכת – תכנון וביצוע בדיקות מערכת ובדיקות ברמת רכיבי המערכת (STP, STD, STR).
הנדסת מכונות – תכן מכני ואינטגרציה מכנית של מודלים.
הנדסת מערכת באמצעות SysML – לעובדי החברה ניסיון רב בכלי UML ו SysML והכרות עמוקה עם המתודות בתחום זה ובכלל זה MBSE.
הנדסת צב"דים  – תכנון, הקמה, תכן מפורט, תחזוקה, הפעלת קבלני ביצוע והטמעה של צב"די מערכות.
הנדסת סייבר ובטחון – מתן מענה לתכן סייבר למערכות מולטי דיסיפלניריות ובכלל זה התייחסות לכל אחת מהדיסיפלינות הנדרשות (תוכנה, חומרה, קושחה, מכניקה וכו').
הנדסת תוכנה – מתן מענה לתכן הנדסי לרכיבי התוכנה של המערכות.

הפתרונות נוספים שלנו